Personalliggare

Restauranger och frisörer

Riksdagen har beslutat att från och med den 1 januari 2007 ska särskilda personalliggare föras av restaurang- och frisörföretag för att förebygga svartarbete.

Lagen innebär att restauranger och frisörer med verksam personal dagligen ska föra personalliggare. Med restauranger avses även exempelvis pizzabutiker, gatukök och caféer.

I personalliggaren ska de personer som utför arbete i verksamhetslokalen vara antecknade, namn och personnummer samt att det ska framgå när de börjat sitt arbetspass och när de slutat.

Om det finns brister i personalliggaren eller om den inte finns tillgänglig vid kontroll kommer en kontrollavgift på 10 000 kronor att tas ut och 2 000 kronor för varje verksam person som inte finns antecknad i liggaren. Vid upprepade brister uppgår avgiften till 20 000 kronor.
 

"Skatteverket kommer att ha möjlighet att göra oanmälda besök."


Läs mer på Skatteverkets hemsida

TR | Personalliggare är ett registrerat varumärke som tillhör
Time Record AB

replica watches | rado replica | replica rolex sale | replica watches sale